Mistsignalering på Sandhammaren

 

1895 sandhammartjuren

Sandhammarens fyr fick, som en av de första i Sverige, en mistsignalapparat. Två fotogenmotorer drev en luftkompressor, som gav tryckluft till en tank. Luften leddes upp till fyrbalkongen till en siren. Brölet från denna hördes över en stor del av Österlen och kallades ”sandhammartjuren”.

Interiör från mistmaskinhuset år 1900.

Glödrörsmotorn och kompressorn har 24 september2019 återförts till Sandhammaren från Malmö museer som en deposition med bidrag från Greta och Gösta Ehrnbergs stiftelsefond och Riksantikvarieämbetets fond för kulturarvsarbete.

1938 dubbeltyfon

Sirenen byttes ut mot en dubbeltyfon. Det kraftiga brölandet ersattes av en spöklikt klagande ton.
Tyfonen har som ljudalstrare ett metallmembran som sätts i svängning med hjälp av tryckluft. Teoretisk räckvidd 5 M.

1971 nautofon

Tyfonen på fyren ersattes av en nautofon på ett av betongforten på stranden ett par hundra meter sydväst om fyren. Nautofonen drevs av växelström och ljudet alstrades när spolar satte ett stålmembran i svängning. Teoretisk räckvidd 21 M.

1977 upphörde mistsignaleringen vid Sveriges fyrar.

Nautofonens stativ på betongfortet vid stranden.

Pin It on Pinterest

Share This