Bornholmsgattet

 

Från fyrbalkongen ser vi den danska ön Bornholm i sydost. Bornholmsgattet är ett av världens mest trafikerade sund. Här passerar 50 000 fartyg per år, fritidsbåtar oräknade. I Bornholmsgattet går trafiken från Östersjön till Kielkanalen, Stora Bält och Öresund, södergående fartyg på svenska sidan och norrgående på danska. Även vattnet strömmar till stor del genom Bornholmgattet när det varit högvatten i Östersjön. De oberäkneliga strömmarna är en av anledningarna till farvattnets dåliga rykte. Gattet är känt för krabb och kraftig sjö vid hårt väder.

Svartgrund
Tio distansminuter söder om Sandhammaren, nära territorialgränsen, finns Svartgrund. Det är Sveriges sydligaste ”berg i dagen”. Djupet runt om är 40-45 m, men på grundet endast 14 m.

Bornholm
Om man står ovanför Hasle på Bornholm kan man se blänket från Sandhammarens fyr. Avståndet är c:a 40 km. Ön har en area på 588 km². Från Hammerodde i norr till Dueodde i söder är det 40 km och största bredd från Rönne i väster till Nexö i öster är 28 km. Högsta höjd är Rytterknaegtens 162 m.
Bornholm var svensk besittning under två år. Vid freden i Roskilde 1658 erhöll Sverige: Blekinge, Skåne, Halland, Bohuslän och Trondheims län. Till de så kallade Skånelanden hörde Bornholm. Uppror utbröt på Bornholm. Den svenske guvernören sköts vid flyktförsök. Vid freden två år senare, i Köpenhamn 1660, fick Sverige återlämna Bornholm. Sverige fick i gengäld 18 stycken danskägda gods i Skåne och Blekinge, de s.k. Bornholms vederlagsgods.

Pin It on Pinterest

Share This